Bandi Energheia Europa, Cronistoria, Premio Energheia Europa

Il bando del Premio Energheia Israele 2014.

foto bando israele 2014La locandina del Premio Energheia Israele 2014, pubblicata nel gennaio ’14.

bando israele 2014