Foto kaleidos, Kaleidos, racconto fotografico

Presentazione dell’antologia Kaleidos Africa’s Pictures

Venosa(PZ)_La presentazione dell’antologia dei fotoracconti finalisti del Premio Kaleidos Africa’s Pictures sul tema dell’acqua.


“Le foto dell’incontro a Venosa(PZ), presso il Liceo Classico “Q.Orazio Flacco” dell’antologia dei fotoracconti finalisti del Premio Kaleidos Africa’s Pictures sul tema dell’acqua.”

Le foto dell’incontro

[AFG_gallery id=’130′]
Missing gallery end-tag.

Missing gallery end-tag.
Missing gallery end-tag.

Missing gallery end-tag.