Foto Premio Europa, Premio Energheia Europa

Premio Energheia Israele 2016

premio energheia_2016-8090