Video incontri con gli ospiti

Premio Energheia. Progetto “Da Sud a Sud” – Parte 3

Da Sud a Sud Parte 3 di Premio Kaleidos Africa’s Pictures